Dobrá internetová doména je jako dobrá adresa.
Je jednoduchá, vytváří pocit důvěry a lidé si ji pamatují,
ať už ji viděli na autě, vizitce nebo billboardu. Proto má
smysl věnovat výběru domény dostatek času
a energie, budete ji totiž používat desítky let.

Co je to doména

V dnešní době, které vládne internet, je pojem doména skloňován ve všech pádech. Přestože 
se jedná o rozšířené slovo, nemusí být každému uživateli internetu na první pohled jasné, 
o co přesně se jedná. Co tedy označujeme za doménu ?

Internetová doména představuje jakožto adresa webové stránky základ tvorby jakéhokoli
webu. Předpokladem pro vytvoření webu je tudíž registrace a koupě domény, tedy jakéhosi
pozemku, na kterém si následně můžete vystavět vlastní obsah – e-shop, tématický portál,
blog nebo jinou formu webu. Vlastnictví domény lze samozřejmě pravidelnými poplatky
prodlužovat či v případě zájmu zrušit.

Nepodceňte název domény

Důležitým předpokladem pro úspěšné podnikání na internetu a vůbec provozování
výdělečných webových stránek je kvalitní doména, jejíž název je pro návštěvníky a
potenciální klienty snadno zapamatovatelný. Existují samozřejmě další kritéria pro výběr
kvalitní domény předpokládající úspěšné podnikání, avšak jednoduchý, krátký a výstižný
název domény je alfou a omegou dalšího budování webu.

Doména může být skvělou investicí

Chytlavá adresa domény je navíc vždy skvělou investicí, i kdybyste webovou stránku na
zakoupené doméně nevybudovali. O kvalitní doménu mají zpravidla zájem doménoví
investoři, kteří jsou ochotni za snadno zapamatovatelný název internetové domény zaplatit
nemalé finanční částky. Domény tak nepředstavují jen základ budoucího webu, ale i zajímavou
investici pro možný byznys.