Dobrá internetová doména je jako dobrá adresa.
Je jednoduchá, vytváří pocit důvěry a lidé si ji pamatují,
ať už ji viděli na autě, vizitce nebo billboardu. Proto má
smysl věnovat výběru domény dostatek času
a energie, budete ji totiž používat desítky let.

Koncovka CZ, jediná správná pro Českou republiku

Výběr správné domény pro webové stránky je nelehký úkol. Během jeho realizace se
pravděpodobně setkáte s mnoha problémy a úvahami, jak vybrat kvalitní název domény
či jak postupovat při jejím registrování. Dle odborníků internetového marketingu je však
zdaleka nejvíce klíčovým právě výběr správné koncovky. Důvody, proč jednoznačně sáhnout
po koncovce CZ vám osvětlíme v následujícím článku.

Jak už bylo naznačeno, klíčovým rozhodnutím při výběru domény je registrace koncovky. Ta
by totiž měla reflektovat návyky a chování cílové skupiny zákazníků na internetu a zároveň
být zaměřena na regionální trh. Pro podnikání v České republice se z těchto důvodů jeví jako
jediná správná koncovka CZ, která by měla při provozování živnosti na českém území být
vaší první (a pokud možno jedinou) volbou. Ptáte se proč?

Každé cílové publikum má určitou preferenci co se koncovky týče, přičemž u nás zcela
jednoznačně vede CZ nad ostatními druhy koncovek. V odborném žargonu se říká, že
koncovka CZ má silnou gravitaci pro české uživatele internetu. Jinými slovy, cílová skupina
automaticky tíhne ke koncovce, na kterou je navyklá. U česky hovořících uživatelů internetu
je propast mezi gravitační silou CZ a ostatních koncovek (NET, INFO, COM atd.) natolik
obrovská, že se pořádně nevyplatí brát v potaz jakoukoli jinou. Pro srovnání pomohou data
vyhledávání webových adres:

Ø 499 000 zadání adres do seznamu s koncovkou CZ (průměrně)
Ø 60 000 zadání adres do seznamu s koncovkou COM (průměrně)
Ø 5200 zadání adres do seznamu s koncovkou NET (průměrně)
Ø 2000 zadání adres do seznamu s koncovkou INFO (průměrně)
Ø 1600 zadání adres do seznamu s koncovkou ORG (průměrně)
Ø 460 zadání adres do seznamu s koncovkou BIZ (průměrně)

Česká koncovka zastupuje celých 87% všech zadávaných adres do seznamu (a že jich je 560
000 za den), jasně tedy vidíme jak malou roli hraje i například král mezi doménami COM v
naší kotlině. Proto tedy má smysl investovat do českých domén, protože jiná varianty přináší
značné ztráty v marketingu.

Může se však stát, že název domény s koncovkou CZ, který chcete pro svůj e-shop či
portál, vlastní již někdo jiný, zatímco ostatní koncovky jsou volné. I zde však odborníci
doporučují pokusit se domluvit na rozumné ceně k odkoupení domény od majitele, než
jít proti gravitační síle koncovky CZ. V konečném důsledku byste totiž vynakládali nemalé
finanční prostředky na propagaci nové koncovky (a její vtisknutí do myslí potenciálních
zákazníků), přičemž by určité procento vašich klientů stejně automaticky zadávalo název
webu s koncovkou CZ. A kdo by chtěl dobrovolně podporovat konkurenční web?

Výše zmíněné však platí zejména v případech, že plánujete podnikat čistě na území České
republiky. Česky mluvícím zákazníkům tedy vyjděte vstříc koncovkou CZ, při expanzích na
sousední Slovensko se však vyplatí SK, anglicky hovořícímu publiku vyhovuje zase oblíbená
mezinárodní COM a tak dále.

Další články s podobnou tématikou:
http://www.domenovajmena.cz/koncovka

http://www.kvalitnidomeny.cz/koncovka-domeny/