Dobrá internetová doména je jako dobrá adresa.
Je jednoduchá, vytváří pocit důvěry a lidé si ji pamatují,
ať už ji viděli na autě, vizitce nebo billboardu. Proto má
smysl věnovat výběru domény dostatek času
a energie, budete ji totiž používat desítky let.

Správa domény – jak postupovat při změně jejího majitele

Každá internetová doména má vždy vlastníka a svého registrátora. Vlastník je subjekt, jenž
má právo s doménou nakládat, měnit údaje, DNS, atd. k tomu však potřebuje registrátora,
který má systém na to, aby doména mohla být spravována a jednotlivé údaje o doméně mohly
být měněny. Situace by se dala přirovnat k ustájenému koni. Kůň (doména) je vaše, ale musí
být někde ustájen (registrátor). Při prodeji domény se napřed mění vlastník domény a poté
musí již nový majitel sám změnit registrátora (nebo převod mezi účty, pokud je registrátor
stejný), jelikož prodejce již nemá k doméně žádná práva.

Změna vlastníka domény

Nejdříve dochází ke změně vlastníka, pokud již nějakou doménu vlastníte, tak je převod
jednodušší a tzv. kontakt se přebírá (pozn.: kontakt na jakoukoliv doménu lze zjistit podle
WHOIS od CZ.NIC). V opačném případě „kontakt“ zaregistrujeme. Nejdůležitějšími údaji
jsou plná adresa a emailová schránka. Především email je klíčovým údajem, protože při
následných žádostech o změnu DNS nebo majitele, dochází autorizační zpráva, jež je nutnou
potvrdit. V případě ztráty přístupu k emailové schránce, máte ještě uvedenou vaši fyzickou
adresu, prostřednictvím které je možné pomocí notářsky ověřeného podpisu požádat o změnu
majitele domény (s novým emailem). Proto jsou tyto dva údaje tak důležité.

Jak poznám, že jsem majitel? Na stránce WHOIS CZ.NIC by měla být v kontaktu vaše adresa
a emailová schránka

Změna registrátora

Jste majitelem domény, zbývá převést doménu na uživatelský účet svého registrátora.
V případě, že již nějakou doménu vlastníte, je situace opět o něco jednodušší. K převodu
na účet ke svému registrátorovi je třeba heslo zvané AUTH-ID o zaslání tohoto hesla
zažádáte opět na adrese CZ.NIC. Heslo přijde na emailovou adresu uvedenou v „kontaktu“
majitele domény (proto je emailová adresa tak důležitá). Poté, co vám přijde heslo, stačí
jen zažádat o transfer domény, většinou je tato možnost přímo v menu administrace vašeho
registrátora (kde zadáte doménu a heslo AUTH-ID). Pokud ji nemůžete nalézt nebo máte
s převodem domény problém, doporučuji poslat zprávu vašemu registrátorovi i s uvedeným
heslem a ten převod pravděpodobně provede za vás.

V případě, že registrátora zatím nemáte, doporučujeme Subreg.cz (kompletní seznam
registrátorů
), jakmile budete mít uživatelský účet u některého z registrátorů vytvořený,
zažádejte v menu administrace přes „Nová objednávka“ o převod domény mezi účty
(tzn., že registrátor zůstává stejný, jen se mění učet, pod kterým je doména vedena).

Správa domény

Jste majitelem a doména je „ustájena“ na vašem účtu u vašeho registrátora. Za této situace
můžete již s doménou plně nakládat, především měnit DNS na webhosting, kde jsou uloženy
vaše stránky.

Rekapitulace

1) Změna vlastníka domény
– Nějakou doménu již vlastníte: použijeme stávající „kontakt“
– Jste prvním majitelem: „kontakt“ zaregistrujeme na vaše jméno a emailovou
adresu
2) Ověření vlastnictví domény na WHOIS
– Jakmile je doména změněna, veškerá práva k nakládání naleží vám
3) Změna registrátora
– Pokud máte jiného registrátora než Subreg.cz, zažádáte o zaslání hesla AUTH-
ID
, které sdělíte vašemu registrátorovi nebo zadáte v administraci vašeho
registrátora přímo
– Pokud je vaším registrátorem Subreg.cz (nedochází ke změně registrátora),
zažádáte v administrativním menu o „převod mezi účty“
4) Doména je připsána na váš účet a je možné přes rozhraní registrátora provádět veškeré
změny